Výkovky volně kované

Hmotnost 100 - 15 000 kg

Hmotnost:
100 – 15 000 kg

Materiál:
Oceli uhlíkaté, nízko, středně i vysoce legované, případně speciální.

Použití:
Klasická energetika – komponenty parních turbín, potrubních dílů a ventilů
Větrné elektrárny – komponenty převodovek, ložisek vstupního hřídele případně otočí vrtulových listů, kroužky z běžných a ložiskových ocelí
Petrochemie – komponenty výměníků a reaktorů včetně potrubních dílů a ventilů
Lodní průmysl – komponenty lodních motorů, hřídelů pohonů, převodovek, zdvihacích mechanismů, kotevních systémů a záchranných prostředků
Ostatní – jeřábová kola, kola kolejových dopravních prostředků