O společnosti

Společnost MONTAN Plzeň s.r.o. je dodavatelem odlitků, výkovků, ozubených a opracovaných dílů s tradicí již od roku 1991. Produkty jsou dodávány na základě požadavků zákazníků a jejich výkresové dokumentace. Je kladen důraz na zajištění výroby dílů s ohledem na kvalitu, termín dodání a cenu.

Našim zákazníkům nabízíme:

  • výběr optimálního výrobce převážně z ČR a Slovenska, ale i z jiných zemí pro daný typ výrobku z hlediska kvality, ceny, termínu dodání
  • monitoring průběhu výroby přímo u výrobce, mezioperační kontroly, přejímky, technické konzultace, zajištění veškeré logistiky výroby
  • neustálý kontakt se zákazníkem, pravidelné písemné informace o stavu zakázky
  • dopravu k zákazníkovi včetně proclení
  • spolehlivost a flexibilitu
  • dlouhodobou spolupráci

Cílem společnosti MONTAN Plzeň s.r.o. je trvale udržet takovou úroveň poskytovaných služeb, která plně uspokojí požadavky jejích současných i budoucích zákazníků na kvalitu, ceny a termíny dodání. Samozřejmostí přitom je plnění zákonných předpisů závazných pro činnost společnosti. K plnění všech těchto požadavků využívá vedení společnosti znalosti a zkušenosti svých zaměstnanců a spolupracovníků, o jejichž spokojenost a vzájemně dobré vztahy trvale usiluje.

Naše historie

Tradice společnosti MONTAN Plzeň s.r.o. začíná v roce 1991, odkdy se společnost na základě odborných znalostí a dlouholetých zkušeností svého zakladatele a zaměstnanců, výborné znalosti trhu a výrobních možností v České republice v oblasti výkovků a odlitků orientuje převážně na export. Zpočátku se společnost zaměřuje na dodávky převážně velkých a těžkých odlitků a výkovků pro oblast výrobních zařízení do cementáren a válcoven, postupně přibývají další obory jako např. loďařský průmysl, stavebnictví, zemědělství, automobilový průmysl a potravinářský průmysl. V současné době dodává společnost MONTAN Plzeň s.r.o. výkovky, odlitky a ozubené díly malých i velkých rozměrů svým zákazníkům do širokého spektra průmyslových odvětví.